#WortTrennung TeX(soblex)Info
1małoličakma•ło•li•čak
2małoličakama•ło•li•ča•ka
3małoličakachma•ło•li•ča•kach
4małoličakajma•ło•li•ča•kaj
5małoličakamma•ło•li•ča•kam
6małoličakamima•ło•li•ča•ka•mi
7małoličakejma•ło•li•ča•kej
8małoličakima•ło•li•ča•ki
9małoličakoma•ło•li•ča•ko
10małoličakomma•ło•li•ča•kom
11małoličakomajma•ło•li•ča•ko•maj
12małoličakowma•ło•li•ča•kow
13małoličakuma•ło•li•ča•ku