#WortTrennung TeX(soblex)Info
1malima•li
2małama•ła
3małajma•łaj
4małema•łe
5małehoma•łe•ho
6małejma•łej
7małejema•łe•je
8małejuma•łe•ju
9małemuma•łe•mu
10mało-ma•ło-
11małohma•łoh
12małomma•łom
13małuma•łu
14małyma•ły
15małychma•łych
16małymma•łym
17małymajma•ły•maj
18małymima•ły•mi