#WortTrennung TeX(soblex)Info
1předołženosćpře•doł•že•nosć
2předołženosćachpře•doł•že•no•s•ćach
3předołženosćampře•doł•že•no•s•ćam
4předołženosćepře•doł•že•no•s•će
5předołženosćemipře•doł•že•no•s•će•mi
6předołženosćipře•doł•že•no•s•ći
7předołženosćomajpře•doł•že•no•s•ćo•maj
8předołženosćowpře•doł•že•no•s•ćow
9předołženosćupře•doł•že•no•s•ću