#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1sačkonerwowasač•ko•ner•wo•wa
2sačkonerwowajsač•ko•ner•wo•waj
3sačkonerwowesač•ko•ner•wo•we
4sačkonerwowehosač•ko•ner•wo•we•ho
5sačkonerwowejsač•ko•ner•wo•wej
6sačkonerwowejesač•ko•ner•wo•we•je
7sačkonerwowejusač•ko•ner•wo•we•ju
8sačkonerwowemusač•ko•ner•wo•we•mu
9sačkonerwowisač•ko•ner•wo•wi
10sačkonerwowo-sač•ko•ner•wo•wo-
11sačkonerwowohsač•ko•ner•wo•woh
12sačkonerwowomsač•ko•ner•wo•wom
13sačkonerwowusač•ko•ner•wo•wu
14sačkonerwowysač•ko•ner•wo•wy
15sačkonerwowychsač•ko•ner•wo•wych
16sačkonerwowymsač•ko•ner•wo•wym
17sačkonerwowymajsač•ko•ner•wo•wy•maj
18sačkonerwowymisač•ko•ner•wo•wy•mi