#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1smuhatonerwowasmu•ha•to•ner•wo•wa
2smuhatonerwowajsmu•ha•to•ner•wo•waj
3smuhatonerwowesmu•ha•to•ner•wo•we
4smuhatonerwowehosmu•ha•to•ner•wo•we•ho
5smuhatonerwowejsmu•ha•to•ner•wo•wej
6smuhatonerwowejesmu•ha•to•ner•wo•we•je
7smuhatonerwowejusmu•ha•to•ner•wo•we•ju
8smuhatonerwowemusmu•ha•to•ner•wo•we•mu
9smuhatonerwowismu•ha•to•ner•wo•wi
10smuhatonerwowo-smu•ha•to•ner•wo•wo-
11smuhatonerwowohsmu•ha•to•ner•wo•woh
12smuhatonerwowomsmu•ha•to•ner•wo•wom
13smuhatonerwowusmu•ha•to•ner•wo•wu
14smuhatonerwowysmu•ha•to•ner•wo•wy
15smuhatonerwowychsmu•ha•to•ner•wo•wych
16smuhatonerwowymsmu•ha•to•ner•wo•wym
17smuhatonerwowymajsmu•ha•to•ner•wo•wy•maj
18smuhatonerwowymismu•ha•to•ner•wo•wy•mi