#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1wobhladarwob•hla•dar
2wobhladarjawob•hla•da•rja
3wobhladarjachwob•hla•da•rjach
4wobhladarjamwob•hla•da•rjam
5wobhladarjejwob•hla•da•rjej
6wobhladarjemiwob•hla•da•rje•mi
7wobhladarjowob•hla•da•rjo
8wobhladarjomwob•hla•da•rjom
9wobhladarjomajwob•hla•da•rjo•maj
10wobhladarjowwob•hla•da•rjow
11wobhladarjuwob•hla•da•rju