#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1wobhladowaniwob•hla•do•wa•ni
2wobhladowanjawob•hla•do•wa•nja
3wobhladowanjachwob•hla•do•wa•njach
4wobhladowanjamwob•hla•do•wa•njam
5wobhladowanjewob•hla•do•wa•nje
6wobhladowanjemiwob•hla•do•wa•nje•mi
7wobhladowanjomwob•hla•do•wa•njom
8wobhladowanjomajwob•hla•do•wa•njo•maj
9wobhladowanjowwob•hla•do•wa•njow
10wobhladowanjuwob•hla•do•wa•nju