#WortTrennung TeX(soblex)Info
1wotdołženscywot•doł•žen•s•cy
2wotdołženskawot•doł•žen•s•ka
3wotdołženskajwot•doł•žen•s•kaj
4wotdołženskewot•doł•žen•s•ke
5wotdołženskehowot•doł•žen•s•ke•ho
6wotdołženskejwot•doł•žen•s•kej
7wotdołženskejewot•doł•žen•s•ke•je
8wotdołženskejuwot•doł•žen•s•ke•ju
9wotdołženskemuwot•doł•žen•s•ke•mu
10wotdołženskiwot•doł•žen•s•ki
11wotdołženskichwot•doł•žen•s•kich
12wotdołženskimwot•doł•žen•s•kim
13wotdołženskimajwot•doł•žen•s•ki•maj
14wotdołženskimiwot•doł•žen•s•ki•mi
15wotdołžensko-wot•doł•žen•s•ko-
16wotdołženskohwot•doł•žen•s•koh
17wotdołženskomwot•doł•žen•s•kom
18wotdołženskuwot•doł•žen•s•ku