#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1bjezwobstatkowabjez•wob•sta•t•ko•wa
2bjezwobstatkowajbjez•wob•sta•t•ko•waj
3bjezwobstatkowebjez•wob•sta•t•ko•we
4bjezwobstatkowehobjez•wob•sta•t•ko•we•ho
5bjezwobstatkowejbjez•wob•sta•t•ko•wej
6bjezwobstatkowejebjez•wob•sta•t•ko•we•je
7bjezwobstatkowejubjez•wob•sta•t•ko•we•ju
8bjezwobstatkowemubjez•wob•sta•t•ko•we•mu
9bjezwobstatkowibjez•wob•sta•t•ko•wi
10bjezwobstatkowo-bjez•wob•sta•t•ko•wo-
11bjezwobstatkowohbjez•wob•sta•t•ko•woh
12bjezwobstatkowombjez•wob•sta•t•ko•wom
13bjezwobstatkowubjez•wob•sta•t•ko•wu
14bjezwobstatkowybjez•wob•sta•t•ko•wy
15bjezwobstatkowychbjez•wob•sta•t•ko•wych
16bjezwobstatkowymbjez•wob•sta•t•ko•wym
17bjezwobstatkowymajbjez•wob•sta•t•ko•wy•maj
18bjezwobstatkowymibjez•wob•sta•t•ko•wy•mi