#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1nerwalnaner•wal•na
2nerwalnajner•wal•naj
3nerwalnener•wal•ne
4nerwalnehoner•wal•ne•ho
5nerwalnejner•wal•nej
6nerwalnejener•wal•ne•je
7nerwalnejuner•wal•ne•ju
8nerwalnemuner•wal•ne•mu
9nerwalniner•wal•ni
10nerwalnjener•wal•nje
11nerwalno-ner•wal•no-
12nerwalnohner•wal•noh
13nerwalnomner•wal•nom
14nerwalnuner•wal•nu
15nerwalnyner•wal•ny
16nerwalnychner•wal•nych
17nerwalnymner•wal•nym
18nerwalnymajner•wal•ny•maj
19nerwalnyminer•wal•ny•mi