#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1znerwoznjenosćzner•wo•z•nje•nosć
2znerwoznjenosćachzner•wo•z•nje•no•s•ćach
3znerwoznjenosćamzner•wo•z•nje•no•s•ćam
4znerwoznjenosćezner•wo•z•nje•no•s•će
5znerwoznjenosćemizner•wo•z•nje•no•s•će•mi
6znerwoznjenosćizner•wo•z•nje•no•s•ći
7znerwoznjenosćomajzner•wo•z•nje•no•s•ćo•maj
8znerwoznjenosćowzner•wo•z•nje•no•s•ćow
9znerwoznjenosćuzner•wo•z•nje•no•s•ću