#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1anodowaano•do•wa
2anodowajano•do•waj
3anodoweano•do•we
4anodowehoano•do•we•ho
5anodowejano•do•wej
6anodowejeano•do•we•je
7anodowejuano•do•we•ju
8anodowemuano•do•we•mu
9anodowiano•do•wi
10anodowo-ano•do•wo-
11anodowohano•do•woh
12anodowomano•do•wom
13anodowuano•do•wu
14anodowyano•do•wy
15anodowychano•do•wych
16anodowymano•do•wym
17anodowymajano•do•wy•maj
18anodowymiano•do•wy•mi