#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1nerwnerw
2nerwaner•wa
3nerwachner•wach
4nerwajner•waj
5nerwamner•wam
6nerwaminer•wa•mi
7nerwejner•wej
8nerwjener•wje
9nerwoner•wo
10nerwomner•wom
11nerwomajner•wo•maj
12nerwowner•wow
13nerwyner•wy