#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1nerwoznosćner•wo•z•nosć
2nerwoznosćachner•wo•z•no•s•ćach
3nerwoznosćamner•wo•z•no•s•ćam
4nerwoznosćener•wo•z•no•s•će
5nerwoznosćeminer•wo•z•no•s•će•mi
6nerwoznosćiner•wo•z•no•s•ći
7nerwoznosćomajner•wo•z•no•s•ćo•maj
8nerwoznosćowner•wo•z•no•s•ćow
9nerwoznosćuner•wo•z•no•s•ću