#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1paralelonerwowapa•ra•le•lo•ner•wo•wa
2paralelonerwowajpa•ra•le•lo•ner•wo•waj
3paralelonerwowepa•ra•le•lo•ner•wo•we
4paralelonerwowehopa•ra•le•lo•ner•wo•we•ho
5paralelonerwowejpa•ra•le•lo•ner•wo•wej
6paralelonerwowejepa•ra•le•lo•ner•wo•we•je
7paralelonerwowejupa•ra•le•lo•ner•wo•we•ju
8paralelonerwowemupa•ra•le•lo•ner•wo•we•mu
9paralelonerwowipa•ra•le•lo•ner•wo•wi
10paralelonerwowo-pa•ra•le•lo•ner•wo•wo-
11paralelonerwowohpa•ra•le•lo•ner•wo•woh
12paralelonerwowompa•ra•le•lo•ner•wo•wom
13paralelonerwowupa•ra•le•lo•ner•wo•wu
14paralelonerwowypa•ra•le•lo•ner•wo•wy
15paralelonerwowychpa•ra•le•lo•ner•wo•wych
16paralelonerwowympa•ra•le•lo•ner•wo•wym
17paralelonerwowymajpa•ra•le•lo•ner•wo•wy•maj
18paralelonerwowymipa•ra•le•lo•ner•wo•wy•mi