#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1šćuwaršću•war
2šćuwarišću•wa•ri
3šćuwarjašću•wa•rja
4šćuwarjachšću•wa•rjach
5šćuwarjamšću•wa•rjam
6šćuwarjejšću•wa•rjej
7šćuwarjemišću•wa•rje•mi
8šćuwarjošću•wa•rjo
9šćuwarjomšću•wa•rjom
10šćuwarjomajšću•wa•rjo•maj
11šćuwarjowšću•wa•rjow
12šćuwarjušću•wa•rju