#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1słodarsło•dar
2słodarisło•da•ri
3słodarjasło•da•rja
4słodarjachsło•da•rjach
5słodarjamsło•da•rjam
6słodarjejsło•da•rjej
7słodarjemisło•da•rje•mi
8słodarjosło•da•rjo
9słodarjomsło•da•rjom
10słodarjomajsło•da•rjo•maj
11słodarjowsło•da•rjow
12słodarjusło•da•rju