#WortTrennung TeX(soblex)Info
1swětswět
2swětaswě•ta
3swětachswě•tach
4swětajswě•taj
5swětamswě•tam
6swětamiswě•ta•mi
7swětejswě•tej
8swětoswě•to
9swětomswě•tom
10swětomajswě•to•maj
11swětowswě•tow
12swětyswě•ty
13swěćeswě•će