#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1wobhladowanscewob•hla•do•wan•s•ce
2wobhladowanscywob•hla•do•wan•s•cy
3wobhladowanskawob•hla•do•wan•s•ka
4wobhladowanskajwob•hla•do•wan•s•kaj
5wobhladowanskewob•hla•do•wan•s•ke
6wobhladowanskehowob•hla•do•wan•s•ke•ho
7wobhladowanskejwob•hla•do•wan•s•kej
8wobhladowanskejewob•hla•do•wan•s•ke•je
9wobhladowanskejuwob•hla•do•wan•s•ke•ju
10wobhladowanskemuwob•hla•do•wan•s•ke•mu
11wobhladowanskiwob•hla•do•wan•s•ki
12wobhladowanskichwob•hla•do•wan•s•kich
13wobhladowanskimwob•hla•do•wan•s•kim
14wobhladowanskimajwob•hla•do•wan•s•ki•maj
15wobhladowanskimiwob•hla•do•wan•s•ki•mi
16wobhladowansko-wob•hla•do•wan•s•ko-
17wobhladowanskohwob•hla•do•wan•s•koh
18wobhladowanskomwob•hla•do•wan•s•kom
19wobhladowanskuwob•hla•do•wan•s•ku