#WortTrennung TeX(soblex)Info
1žiłowaži•ło•wa
2žiłowajži•ło•waj
3žiłoweži•ło•we
4žiłowehoži•ło•we•ho
5žiłowejži•ło•wej
6žiłoweježi•ło•we•je
7žiłowejuži•ło•we•ju
8žiłowemuži•ło•we•mu
9žiłowiži•ło•wi
10žiłowo-ži•ło•wo-
11žiłowohži•ło•woh
12žiłowomži•ło•wom
13žiłowuži•ło•wu
14žiłowyži•ło•wy
15žiłowychži•ło•wych
16žiłowymži•ło•wym
17žiłowymajži•ło•wy•maj
18žiłowymiži•ło•wy•mi