#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1znerwoznjowacazner•wo•z•njo•wa•ca
2znerwoznjowacajzner•wo•z•njo•wa•caj
3znerwoznjowacezner•wo•z•njo•wa•ce
4znerwoznjowacehozner•wo•z•njo•wa•ce•ho
5znerwoznjowacejzner•wo•z•njo•wa•cej
6znerwoznjowacejezner•wo•z•njo•wa•ce•je
7znerwoznjowacejuzner•wo•z•njo•wa•ce•ju
8znerwoznjowacemuzner•wo•z•njo•wa•ce•mu
9znerwoznjowachzner•wo•z•njo•wach
10znerwoznjowachmojzner•wo•z•njo•wa•ch•moj
11znerwoznjowachmyzner•wo•z•njo•wa•ch•my
12znerwoznjowachuzner•wo•z•njo•wa•chu
13znerwoznjowacohzner•wo•z•njo•wa•coh
14znerwoznjowacomzner•wo•z•njo•wa•com
15znerwoznjowacuzner•wo•z•njo•wa•cu
16znerwoznjowacyzner•wo•z•njo•wa•cy
17znerwoznjowacychzner•wo•z•njo•wa•cych
18znerwoznjowacymzner•wo•z•njo•wa•cym
19znerwoznjowacymajzner•wo•z•njo•wa•cy•maj
20znerwoznjowacymizner•wo•z•njo•wa•cy•mi
21znerwoznjowalizner•wo•z•njo•wa•li
22znerwoznjowanazner•wo•z•njo•wa•na
23znerwoznjowanajzner•wo•z•njo•wa•naj
24znerwoznjowanezner•wo•z•njo•wa•ne
25znerwoznjowanehozner•wo•z•njo•wa•ne•ho
26znerwoznjowanejzner•wo•z•njo•wa•nej
27znerwoznjowanejezner•wo•z•njo•wa•ne•je
28znerwoznjowanejuzner•wo•z•njo•wa•ne•ju
29znerwoznjowanemuzner•wo•z•njo•wa•ne•mu
30znerwoznjowanizner•wo•z•njo•wa•ni
31znerwoznjowanjazner•wo•z•njo•wa•nja
32znerwoznjowanjachzner•wo•z•njo•wa•njach
33znerwoznjowanjamzner•wo•z•njo•wa•njam
34znerwoznjowanjezner•wo•z•njo•wa•nje
35znerwoznjowanjemizner•wo•z•njo•wa•nje•mi
36znerwoznjowanjomzner•wo•z•njo•wa•njom
37znerwoznjowanjomajzner•wo•z•njo•wa•njo•maj
38znerwoznjowanjowzner•wo•z•njo•wa•njow
39znerwoznjowanjuzner•wo•z•njo•wa•nju
40znerwoznjowanohzner•wo•z•njo•wa•noh
41znerwoznjowanomzner•wo•z•njo•wa•nom
42znerwoznjowanuzner•wo•z•njo•wa•nu
43znerwoznjowanyzner•wo•z•njo•wa•ny
44znerwoznjowanychzner•wo•z•njo•wa•nych
45znerwoznjowanymzner•wo•z•njo•wa•nym
46znerwoznjowanymajzner•wo•z•njo•wa•ny•maj
47znerwoznjowanymizner•wo•z•njo•wa•ny•mi
48znerwoznjowaćzner•wo•z•njo•wać
49znerwoznjowałzner•wo•z•njo•wał
50znerwoznjowałazner•wo•z•njo•wa•ła
51znerwoznjowałezner•wo•z•njo•wa•łe
52znerwoznjowałozner•wo•z•njo•wa•ło
53znerwoznjowałojzner•wo•z•njo•wa•łoj
54znerwoznjowašezner•wo•z•njo•wa•še
55znerwoznjowaštajzner•wo•z•njo•wa•š•taj
56znerwoznjowaštejzner•wo•z•njo•wa•š•tej
57znerwoznjowašćezner•wo•z•njo•wa•š•će
58znerwoznjujzner•wo•z•njuj
59znerwoznjujazner•wo•z•nju•ja
60znerwoznjujcyzner•wo•z•njuj•cy
61znerwoznjujezner•wo•z•nju•je
62znerwoznjujemojzner•wo•z•nju•je•moj
63znerwoznjujemyzner•wo•z•nju•je•my
64znerwoznjujetajzner•wo•z•nju•je•taj
65znerwoznjujetejzner•wo•z•nju•je•tej
66znerwoznjujećezner•wo•z•nju•je•će
67znerwoznjuješzner•wo•z•nju•ješ
68znerwoznjujmojzner•wo•z•njuj•moj
69znerwoznjujmyzner•wo•z•njuj•my
70znerwoznjujozner•wo•z•nju•jo
71znerwoznjujtajzner•wo•z•njuj•taj
72znerwoznjujtejzner•wo•z•njuj•tej
73znerwoznjujuzner•wo•z•nju•ju
74znerwoznjujćezner•wo•z•njuj•će