zakładna forma słowaetanal

SgDuPl
Nometanaletanalejetanale
Genetanalaetanalowetanalow
Datetanalejetanalomajetanalam
Accetanaletanalejetanale
Instr (z/ze)etanalometanalomajetanalemi
Loc (wo)etanaluetanalomajetanalach
Vocetanalo11
1 wokatiw runa so nominatiwej