zakładna forma słowaGhanačanka

SgDuPl
NomGhanačankaGhanačanceGhanačanki
GenGhanačankiGhanačankowGhanačankow
DatGhanačanceGhanačankomajGhanačankam
AccGhanačankuGhanačanceGhanačanki
Instr (z/ze)GhanačankuGhanačankomajGhanačankami
Loc (wo)GhanačanceGhanačankomajGhanačankach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej