Wortgrundformmała, małe, mały
Wortstamm
Flexionsklasse
Parameter
Weitere LexemeGleiches Grundwort flex 1/2 Gleiche Flexion

 Affixe m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNommałymałamałe
Genmałeho
małoh1
małejemałeho
małoh1
Datmałemu
małom1
małejmałemu
małom1
Accmałeho
małoh1
małymałumałe
Instr (z/ze)
Loc (wo)
małymmałejmałym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNommałajmałej
Genmałeju
Datmałymaj
Accmałejumałej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
małymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNommalimałe
Genmałych
Datmałym
Accmałychmałe
Instr (z/ze)małymi
Loc (wo)małych


Komponentemało-
1 dichterisch und umgangssprachlich