zakładna forma słowamała, małe, mały
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma flex 1/2 samsna fleksija

 afiksy m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNommałymałamałe
Genmałeho
małoh1
małejemałeho
małoh1
Datmałemu
małom1
małejmałemu
małom1
Accmałeho
małoh1
małymałumałe
Instr (z/ze)
Loc (wo)
małymmałejmałym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNommałajmałej
Genmałeju
Datmałymaj
Accmałejumałej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
małymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNommalimałe
Genmałych
Datmałym
Accmałychmałe
Instr (z/ze)małymi
Loc (wo)małych


komponentamało-
1 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje