Wortgrundformrezerwowa, rezerwowe, rezerwowy
m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomrezerwowyrezerwowarezerwowe
Genrezerwoweho
rezerwowoh1
rezerwowejerezerwoweho
rezerwowoh1
Datrezerwowemu
rezerwowom1
rezerwowejrezerwowemu
rezerwowom1
Accrezerwoweho
rezerwowoh1
rezerwowyrezerwowurezerwowe
Instr (z/ze)
Loc (wo)
rezerwowymrezerwowejrezerwowym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomrezerwowajrezerwowej
Genrezerwoweju
Datrezerwowymaj
Accrezerwowejurezerwowej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
rezerwowymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomrezerwowirezerwowe
Genrezerwowych
Datrezerwowym
Accrezerwowychrezerwowe
Instr (z/ze)rezerwowymi
Loc (wo)rezerwowych
1 dichterisch und umgangssprachlich