zakładna forma słowasłodowy
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomsłodowysłodowasłodowe
Gensłodoweho
słodowoh1
słodowejesłodoweho
słodowoh1
Datsłodowemu
słodowom1
słodowejsłodowemu
słodowom1
Accsłodoweho
słodowoh1
słodowysłodowusłodowe
Instr (z/ze)
Loc (wo)
słodowymsłodowejsłodowym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomsłodowajsłodowej
Gensłodoweju
Datsłodowymaj
Accsłodowejusłodowej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
słodowymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomsłodowisłodowe
Gensłodowych
Datsłodowym
Accsłodowychsłodowe
Instr (z/ze)słodowymi
Loc (wo)słodowych


komponentasłodowo-
1 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje