zakładna forma słowaAlmut

SgDuPl
NomAlmutAlmućeAlmuty
GenAlmutyAlmutowAlmutow
DatAlmućeAlmutomajAlmutam
AccAlmutAlmućeAlmuty
Instr (z/ze)AlmutuAlmutomajAlmutami
Loc (wo)AlmućeAlmutomajAlmutach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej