zakładna forma słowaAneta

SgDuPl
NomAnetaAnećeAnety
GenAnetyAnetowAnetow
DatAnećeAnetomajAnetam
AccAnetuAnećeAnety
Instr (z/ze)AnetuAnetomajAnetami
Loc (wo)AnećeAnetomajAnetach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej