zakładna forma słowaAnka

SgDuPl
NomAnkaAnceAnki
GenAnkiAnkowAnkow
DatAnceAnkomajAnkam
AccAnkuAnceAnki
Instr (z/ze)AnkuAnkomajAnkami
Loc (wo)AnceAnkomajAnkach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej