zakładna forma słowaAriadna

SgDuPl
NomAriadnaAriadnjeAriadny
GenAriadnyAriadnowAriadnow
DatAriadnjeAriadnomajAriadnam
AccAriadnuAriadnjeAriadny
Instr (z/ze)AriadnuAriadnomajAriadnami
Loc (wo)AriadnjeAriadnomajAriadnach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej