zakładna forma słowaAtanazij

SgDuPl
NomAtanazijAtanazijejAtanazijojo
GenAtanazijaAtanazijowAtanazijow
DatAtanazijejAtanazijomajAtanazijam
AccAtanazijaAtanazijowAtanazijow
Instr (z/ze)AtanazijomAtanazijomajAtanazijemi
Loc (wo)AtanazijuAtanazijomajAtanazijach
VocAtanazijo11
1 wokatiw runa so nominatiwej