zakładna forma słowaHanamarja

SgDuPl
NomHanamarjaHanamariHanamarje
GenHanamarjeHanamarjowHanamarjow
DatHanamariHanamarjomajHanamarjam
AccHanamarjuHanamariHanamarje
Instr (z/ze)HanamarjuHanamarjomajHanamarjemi
Loc (wo)HanamariHanamarjomajHanamarjach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej