zakładna forma słowaAccračanka

SgDuPl
NomAccračankaAccračanceAccračanki
GenAccračankiAccračankowAccračankow
DatAccračanceAccračankomajAccračankam
AccAccračankuAccračanceAccračanki
Instr (z/ze)AccračankuAccračankomajAccračankami
Loc (wo)AccračanceAccračankomajAccračankach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej