zakładna forma słowaaktowy
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomaktowyaktowaaktowe
Genaktoweho
aktowoh1
aktowejeaktoweho
aktowoh1
Dataktowemu
aktowom1
aktowejaktowemu
aktowom1
Accaktoweho
aktowoh1
aktowyaktowuaktowe
Instr (z/ze)
Loc (wo)
aktowymaktowejaktowym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomaktowajaktowej
Genaktoweju
Dataktowymaj
Accaktowejuaktowej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
aktowymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomaktowiaktowe
Genaktowych
Dataktowym
Accaktowychaktowe
Instr (z/ze)aktowymi
Loc (wo)aktowych


komponentaaktowo-
1 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje