zakładna forma słowaAlbanjanka

SgDuPl
NomAlbanjankaAlbanjanceAlbanjanki
GenAlbanjankiAlbanjankowAlbanjankow
DatAlbanjanceAlbanjankomajAlbanjankam
AccAlbanjankuAlbanjanceAlbanjanki
Instr (z/ze)AlbanjankuAlbanjankomajAlbanjankami
Loc (wo)AlbanjanceAlbanjankomajAlbanjankach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej