zakładna forma słowaAlexandričanka

SgDuPl
NomAlexandričankaAlexandričanceAlexandričanki
GenAlexandričankiAlexandričankowAlexandričankow
DatAlexandričanceAlexandričankomajAlexandričankam
AccAlexandričankuAlexandričanceAlexandričanki
Instr (z/ze)AlexandričankuAlexandričankomajAlexandričankami
Loc (wo)AlexandričanceAlexandričankomajAlexandričankach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej