zakładna forma słowaAlmatyčanka

SgDuPl
NomAlmatyčankaAlmatyčanceAlmatyčanki
GenAlmatyčankiAlmatyčankowAlmatyčankow
DatAlmatyčanceAlmatyčankomajAlmatyčankam
AccAlmatyčankuAlmatyčanceAlmatyčanki
Instr (z/ze)AlmatyčankuAlmatyčankomajAlmatyčankami
Loc (wo)AlmatyčanceAlmatyčankomajAlmatyčankach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej