zakładna forma słowaAmmanjanka

SgDuPl
NomAmmanjankaAmmanjanceAmmanjanki
GenAmmanjankiAmmanjankowAmmanjankow
DatAmmanjanceAmmanjankomajAmmanjankam
AccAmmanjankuAmmanjanceAmmanjanki
Instr (z/ze)AmmanjankuAmmanjankomajAmmanjankami
Loc (wo)AmmanjanceAmmanjankomajAmmanjankach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej