zakładna forma słowaAmsterdamjanka

SgDuPl
NomAmsterdamjankaAmsterdamjanceAmsterdamjanki
GenAmsterdamjankiAmsterdamjankowAmsterdamjankow
DatAmsterdamjanceAmsterdamjankomajAmsterdamjankam
AccAmsterdamjankuAmsterdamjanceAmsterdamjanki
Instr (z/ze)AmsterdamjankuAmsterdamjankomajAmsterdamjankami
Loc (wo)AmsterdamjanceAmsterdamjankomajAmsterdamjankach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej