zakładna forma słowaAnatoličanka

SgDuPl
NomAnatoličankaAnatoličanceAnatoličanki
GenAnatoličankiAnatoličankowAnatoličankow
DatAnatoličanceAnatoličankomajAnatoličankam
AccAnatoličankuAnatoličanceAnatoličanki
Instr (z/ze)AnatoličankuAnatoličankomajAnatoličankami
Loc (wo)AnatoličanceAnatoličankomajAnatoličankach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej