zakładna forma słowaAnkaračanka

SgDuPl
NomAnkaračankaAnkaračanceAnkaračanki
GenAnkaračankiAnkaračankowAnkaračankow
DatAnkaračanceAnkaračankomajAnkaračankam
AccAnkaračankuAnkaračanceAnkaračanki
Instr (z/ze)AnkaračankuAnkaračankomajAnkaračankami
Loc (wo)AnkaračanceAnkaračankomajAnkaračankach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej