zakładna forma słowaarcywójwodka

SgDuPl
Nomarcywójwodkaarcywójwodcearcywójwodki
Genarcywójwodkiarcywójwodkowarcywójwodkow
Datarcywójwodcearcywójwodkomajarcywójwodkam
Accarcywójwodkuarcywójwodcearcywójwodki
Instr (z/ze)arcywójwodkuarcywójwodkomajarcywójwodkami
Loc (wo)arcywójwodcearcywójwodkomajarcywójwodkach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej