zakładna forma słowaArizonjanka

SgDuPl
NomArizonjankaArizonjanceArizonjanki
GenArizonjankiArizonjankowArizonjankow
DatArizonjanceArizonjankomajArizonjankam
AccArizonjankuArizonjanceArizonjanki
Instr (z/ze)ArizonjankuArizonjankomajArizonjankami
Loc (wo)ArizonjanceArizonjankomajArizonjankach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej