zakładna forma słowadopłaćeć
infinitiwdopłaćeć
transgresiw (prez)dopłaćejo


prezpret (ip)
Singular1. wos.dopłaćamdopłaćach
2. wos.dopłaćešdopłaćeše
3. wos.dopłaćadopłaćeše

prezpret (ip)
Dual1. wos. dopłaćamojdopłaćachmoj
2.-3. wos.m
Rat
dopłaćatajdopłaćeštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
dopłaćatejdopłaćeštej

prezpret (ip)
Plural1. wos.dopłaćamydopłaćachmy
2. wos.dopłaćećedopłaćešće
3. wos.dopłaćeja
dopłaćeju
dopłaćachu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgdopłaćałdopłaćaładopłaćało
Pldopłaćelidopłaćeli
dopłaćałe
Dudopłaćałoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.dopłaćejmojdopłaćejmy
2. wos.dopłaćejdopłaćejtajdopłaćejtejdopłaćejće
3. wos.


SgDuPl
Nomdopłaćenjedopłaćenidopłaćenja
Gendopłaćenjadopłaćenjowdopłaćenjow
Datdopłaćenjudopłaćenjomajdopłaćenjam
Accdopłaćenjedopłaćenidopłaćenja
Instr (z/ze)dopłaćenjomdopłaćenjomajdopłaćenjemi
Loc (wo)dopłaćenjudopłaćenjomajdopłaćenjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomdopłaćacydopłaćacadopłaćace
Gendopłaćaceho
dopłaćacoh2
dopłaćacejedopłaćaceho
dopłaćacoh2
Datdopłaćacemu
dopłaćacom2
dopłaćacejdopłaćacemu
dopłaćacom2
Accdopłaćaceho
dopłaćacoh2
dopłaćacydopłaćacudopłaćace
Instr (z/ze)
Loc (wo)
dopłaćacymdopłaćacejdopłaćacym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomdopłaćacajdopłaćacej
Gendopłaćaceju
Datdopłaćacymaj
Accdopłaćacejudopłaćacej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
dopłaćacymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomdopłaćacydopłaćace
Gendopłaćacych
Datdopłaćacym
Accdopłaćacychdopłaćace
Instr (z/ze)dopłaćacymi
Loc (wo)dopłaćacych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomdopłaćanydopłaćanadopłaćane
Gendopłaćaneho
dopłaćanoh2
dopłaćanejedopłaćaneho
dopłaćanoh2
Datdopłaćanemu
dopłaćanom2
dopłaćanejdopłaćanemu
dopłaćanom2
Accdopłaćaneho
dopłaćanoh2
dopłaćanydopłaćanudopłaćane
Instr (z/ze)
Loc (wo)
dopłaćanymdopłaćanejdopłaćanym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomdopłaćanajdopłaćanej
Gendopłaćaneju
Datdopłaćanymaj
Accdopłaćanejudopłaćanej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
dopłaćanymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomdopłaćanidopłaćane
Gendopłaćanych
Datdopłaćanym
Accdopłaćanychdopłaćane
Instr (z/ze)dopłaćanymi
Loc (wo)dopłaćanych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje