zakładna forma słowaGhanačan

SgDuPl
NomGhanačanGhanačanajGhanačenjo
GenGhanačanaGhanačanowGhanačanow
DatGhanačanejGhanačanomajGhanačanam
AccGhanačanaGhanačanowGhanačanow
Instr (z/ze)GhanačanomGhanačanomajGhanačanami
Loc (wo)GhanačanuGhanačanomajGhanačanach
VocGhanačano
Ghanačanje
11
1 wokatiw runa so nominatiwej