zakładna forma słowahandy

SgDuPl
Nomhandyhandyjejhandyje
Genhandyjahandyjowhandyjow
Dathandyjejhandyjomajhandyjam
Acchandyhandyjejhandyje
Instr (z/ze)handyjomhandyjomajhandyjemi
Loc (wo)handyjuhandyjomajhandyjach
Vochandyjo11
1 wokatiw runa so nominatiwej