Wortgrundformnabrěmjenjeć
Infinitivnabrěmjenjeć
Transgressiv (prs)nabrěmjenjejo


PräsPrät (ip)
Singular1. Persnabrěmjenjamnabrěmjenjach
2. Persnabrěmjenješnabrěmjenješe
3. Persnabrěmjenjanabrěmjenješe

PräsPrät (ip)
Dual1. Pers nabrěmjenjamojnabrěmjenjachmoj
2.-3. Persm
Rat
nabrěmjenjatajnabrěmjenještaj
m   f   n
Anim, Inanim.
nabrěmjenjatejnabrěmjenještej

PräsPrät (ip)
Plural1. Persnabrěmjenjamynabrěmjenjachmy
2. Persnabrěmjenjećenabrěmjenješće
3. Persnabrěmjenjeja
nabrěmjenjeju
nabrěmjenjachu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgnabrěmjenjałnabrěmjenjałanabrěmjenjało
Plnabrěmjenjelinabrěmjenjeli
nabrěmjenjałe
Dunabrěmjenjałoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. Persnabrěmjenjejmojnabrěmjenjejmy
2. Persnabrěmjenjejnabrěmjenjejtajnabrěmjenjejtejnabrěmjenjejće
3. Pers


SgDuPl
Nomnabrěmjenjenjenabrěmjenjeninabrěmjenjenja
Gennabrěmjenjenjanabrěmjenjenjownabrěmjenjenjow
Datnabrěmjenjenjunabrěmjenjenjomajnabrěmjenjenjam
Accnabrěmjenjenjenabrěmjenjeninabrěmjenjenja
Instr (z/ze)nabrěmjenjenjomnabrěmjenjenjomajnabrěmjenjenjemi
Loc (wo)nabrěmjenjenjunabrěmjenjenjomajnabrěmjenjenjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnabrěmjenjacynabrěmjenjacanabrěmjenjace
Gennabrěmjenjaceho
nabrěmjenjacoh2
nabrěmjenjacejenabrěmjenjaceho
nabrěmjenjacoh2
Datnabrěmjenjacemu
nabrěmjenjacom2
nabrěmjenjacejnabrěmjenjacemu
nabrěmjenjacom2
Accnabrěmjenjaceho
nabrěmjenjacoh2
nabrěmjenjacynabrěmjenjacunabrěmjenjace
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nabrěmjenjacymnabrěmjenjacejnabrěmjenjacym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnabrěmjenjacajnabrěmjenjacej
Gennabrěmjenjaceju
Datnabrěmjenjacymaj
Accnabrěmjenjacejunabrěmjenjacej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nabrěmjenjacymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnabrěmjenjacynabrěmjenjace
Gennabrěmjenjacych
Datnabrěmjenjacym
Accnabrěmjenjacychnabrěmjenjace
Instr (z/ze)nabrěmjenjacymi
Loc (wo)nabrěmjenjacych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnabrěmjenjanynabrěmjenjananabrěmjenjane
Gennabrěmjenjaneho
nabrěmjenjanoh2
nabrěmjenjanejenabrěmjenjaneho
nabrěmjenjanoh2
Datnabrěmjenjanemu
nabrěmjenjanom2
nabrěmjenjanejnabrěmjenjanemu
nabrěmjenjanom2
Accnabrěmjenjaneho
nabrěmjenjanoh2
nabrěmjenjanynabrěmjenjanunabrěmjenjane
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nabrěmjenjanymnabrěmjenjanejnabrěmjenjanym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnabrěmjenjanajnabrěmjenjanej
Gennabrěmjenjaneju
Datnabrěmjenjanymaj
Accnabrěmjenjanejunabrěmjenjanej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nabrěmjenjanymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnabrěmjenjaninabrěmjenjane
Gennabrěmjenjanych
Datnabrěmjenjanym
Accnabrěmjenjanychnabrěmjenjane
Instr (z/ze)nabrěmjenjanymi
Loc (wo)nabrěmjenjanych
1 Vokativ gleich der Nominativform

2 dichterisch und umgangssprachlich