zakładna forma słowanapławjeć
infinitiwnapławjeć
transgresiw (prez)napławjejo


prezpret (ip)
Singular1. wos.napławjamnapławjach
2. wos.napławješnapławješe
3. wos.napławjanapławješe

prezpret (ip)
Dual1. wos. napławjamojnapławjachmoj
2.-3. wos.m
Rat
napławjatajnapławještaj
m   f   n
Anim, Inanim.
napławjatejnapławještej

prezpret (ip)
Plural1. wos.napławjamynapławjachmy
2. wos.napławjećenapławješće
3. wos.napławjeja
napławjeju
napławjachu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgnapławjałnapławjałanapławjało
Plnapławjelinapławjeli
napławjałe
Dunapławjałoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.napławjejmojnapławjejmy
2. wos.napławjejnapławjejtajnapławjejtejnapławjejće
3. wos.


SgDuPl
Nomnapławjenjenapławjeninapławjenja
Gennapławjenjanapławjenjownapławjenjow
Datnapławjenjunapławjenjomajnapławjenjam
Accnapławjenjenapławjeninapławjenja
Instr (z/ze)napławjenjomnapławjenjomajnapławjenjemi
Loc (wo)napławjenjunapławjenjomajnapławjenjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnapławjacynapławjacanapławjace
Gennapławjaceho
napławjacoh2
napławjacejenapławjaceho
napławjacoh2
Datnapławjacemu
napławjacom2
napławjacejnapławjacemu
napławjacom2
Accnapławjaceho
napławjacoh2
napławjacynapławjacunapławjace
Instr (z/ze)
Loc (wo)
napławjacymnapławjacejnapławjacym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnapławjacajnapławjacej
Gennapławjaceju
Datnapławjacymaj
Accnapławjacejunapławjacej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
napławjacymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnapławjacynapławjace
Gennapławjacych
Datnapławjacym
Accnapławjacychnapławjace
Instr (z/ze)napławjacymi
Loc (wo)napławjacych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnapławjanynapławjananapławjane
Gennapławjaneho
napławjanoh2
napławjanejenapławjaneho
napławjanoh2
Datnapławjanemu
napławjanom2
napławjanejnapławjanemu
napławjanom2
Accnapławjaneho
napławjanoh2
napławjanynapławjanunapławjane
Instr (z/ze)
Loc (wo)
napławjanymnapławjanejnapławjanym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnapławjanajnapławjanej
Gennapławjaneju
Datnapławjanymaj
Accnapławjanejunapławjanej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
napławjanymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnapławjaninapławjane
Gennapławjanych
Datnapławjanym
Accnapławjanychnapławjane
Instr (z/ze)napławjanymi
Loc (wo)napławjanych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje