zakładna forma słowasłodar

SgDuPl
Nomsłodarsłodarjejsłodarjo
Gensłodarjasłodarjowsłodarjow
słodari
Datsłodarjejsłodarjomajsłodarjam
Accsłodarjasłodarjowsłodarjow
słodari
Instr (z/ze)słodarjomsłodarjomajsłodarjemi
Loc (wo)słodarjusłodarjomajsłodarjach
Vocsłodarjo11
1 wokatiw runa so nominatiwej